Bygget ved Tersan Shipping i 2013. Frysetråler, HG/filet. DNV 1A1 Stern Trawler EO Hull DNV Ice 1B, Clean Class. Langøy har 3 torsketrålkonsesjoner og 1 reketrålkonsesjon.