Holmøy Maritime logo

Den første smolten i 2020 ble tidligere i januar satt ut på lokaliteten Bremnesøya. Det er satt ut 700 000 stk smolt à 350 gram, smoltleveransen kom fra Sisomar AS.

Fisken som nå er blitt satt ut i sjø har hatt ei lang reise fra rognstadie og til en smolt som er klar for å settes ut i saltvann, prosessen starter først på land i ferskvann.

Rogn (0 måneder)
Det er stam-/foreldrefisk som gir rogn og melk som danner grunnlag for ny generasjon med laks. Rogn og melk blandes i et kar med ferskvann. Rognen befruktes så og ligger til klekking i rundt 60 dager, når egget klekkes kalles den plommesekkyngel.
Yngel (1,5 måneder)
Yngelen er ikke ferdig utviklet når egget er klekket og er ikke i stand til å ta til seg mat, den lever derfor av
plommesekken de første ukene. Når plommesekken er spist opp begynner startfôringen og yngelen blir flyttet til et større kar.
Smolt (8-15 måneder)
Atlantisk laks er en anadrom fiskeart som lever deler av livet i ferskvann og i sjøvann. Etter flere måneder i ferskvann har laksen gått igjennom flere fysiologiske endringer, denne prosessen kalles for smoltifisering. Riktig tidspunkt for utsett er veldig viktig for at overgangen til sjø skal bli vellykket, smolt som er satt ut til riktig tid tåler flyttingen bedre: den spiser bedre, har bedre tilvekst, er mer motstandsdyktig mot sykdommer og parasitter.

Matfisk (12-22 måneder)
Smolten settes ut i merder, merdene har store notposer som går fritt ned i sjøen. Oppe på overflaten er nøtene festet til en stor flytering. Merdene krever solide fortøyninger, jevnlig vedlikehold og vask for å sikre rømming og sykdom.

Ferdig laks
Laksen er i merder i sjøen til den når en vekt på ca. 4-6 kg, den tas da opp og fraktes til slakteriet med brønnbåt. På slakteriet blir laksen bedøvd før den avlives, den sløyes, vaskes og sorteres etter størrelse og kvalitet. Den legges så i kasser med is og sendes ut til videre salg eller foredling. Laksen blir lagt på is for å beholde den gode kvaliteten.

Åpen søknad