951 34 001

Leif Karl Hansen

Driftsleder
76 13 40 01

Karl Hugo Knutsen

Lagermedarbeider