951 34 001

Mats Kjørstad

Daglig leder Holmøy Fryseterminal
91 85 57 38

Kjell-Børge Freiberg

Samfunnskontakt
76 11 03 54

Kenneth Bjørkmo Kristiansen

IT-ansvarlig
76 11 03 49

Leif Karl Hansen

Driftsleder
76 13 40 01

Karl Hugo Knutsen

Lagermedarbeider