Holmøy Maritime logo

Fisk er vår lidenskap!

Gjennom lokalt eierskap har vi fra 1973 bygget et av Norges største sjømatkonsern som i dag utgjør Holmøy Maritime.

Aktuelt

Holmøy Maritime logo
Hovedaktiviteten vår er drift av 4 moderne trålere med til sammen 12 kvoteenheter for hvitfisk.
Havbruksselskapet i konsernet med produksjon i Nordland og Troms. Med våre dyktige ansatte produserer vi årlig rundt 25 000 tonn laks.
Holmøy Fryseterminal er et nøytralt fryselager tilgjengelig for alle som trenger lagringstjenester. Vi tilbyr lagerhotell for fisk og fiskeprodukter med effektive losseteam og nødvendige fasiliteter, inkludert bunkringstjenester.
Gjennom 4 moderne trålere og havbrukstillatelser sørger over 400 ansatte hos oss for at 45 000 tonn sjømat kan spises i Norge, og rundt om i verden, hvert år. Vi har stadig ledige stillinger for søkere med ulik bakgrunn og kompetanse.

Vil du bli med på laget?

Send inn søknad på en av våre ledige stillinger, eller legg inn en åpen søknad hvor du vil bli kontaktet ved aktuelle stillinger og jobbmuligheter.

Våre lokaliteter