FISK ER VÅR LIDENSKAP

Verden trenger mer ren, sunn og klimavennlig mat. Det er vårt oppdrag og fisk er vår lidenskap.

Utforsk
Hovedaktiviteten vår er drift av 4 moderne trålere med til sammen 12 kvoteenheter for hvitfisk og reker samt produksjon av laks.
Eidsfjord Sjøfarm AS er havbruksselskapet i Holmøy-konsernet. Vi har 16,5 laksekonsesjoner fordelt på 6 kommuner lokalisert i Nordland og Troms.
Holmøy Fryseterminal er et nøytralt fryselager som er åpent for alle som har behov for våre tjenester. Vi tilbyr lagerhotell for fisk og fiskeprodukter med alle nødvendige fasiliteter som effektiv lossegjeng og bunkring.

Gjennom 4 moderne fiskefartøy og havbrukstillatelser sørger 260 ansatte hos oss for at 45 000 tonn sjømat kan spises i Norge, og rundt om i verden, hvert år. Vi har stadig ledige jobber for søkere med ulik bakgrunn og kompetanse.

Har du lyst å jobbe hos oss?

Send inn søknad på en av våre ledige stillinger, eller legg inn en åpen søknad hvor du vil bli kontaktet ved aktuelle stillinger og jobbmuligheter.

Nyheter


Holmøy Maritime

Ny milepæl for slakteriet nådd

Eidsfjord Sjøfarm

Hils på Geir som jobber hos oss

Holmøy Maritime

Besøk av Handelshøyskolen ved UiT i Narvik

Våre lokaliteter