Holmøy Maritime logo

Prestfjord

Rederiet Prestfjord ble etablert på Myre i Øksnes kommune i 1972 som partsrederi og ble drevet under forskjellige navn og eierskap fram til selskapet Prestfjord AS ble stiftet av Ola Helge Holmøy i 2001. Selskapet har driftet forskjellige fartøy opp gjennom årene, og har aktivt arbeidet for å full strukturere våre trålere. Selskapet drifter i dag frysetrålerne F/T Sunderøy, F/T Prestfjord, F/T Holmøy og F/T Langøy, med 180 helårlige arbeidsplasser fra 2018.

Kontakt oss

Ansatte i Prestfjord

Knut R. Holmøy

CEO

knut@holmoy.no

Heidi Holmøy

Mannskaps- og personalsjef

heidi@holmoy.no

Johnny L. Johansen

Daglig leder Prestfjord

johnny@holmoy.no

Kenneth Bjørkmo Kristiansen

IT-ansvarlig

kenneth@holmoy.no