Holmøy Maritime logo

GDPR – Personvernregler

Ønsker du å endre hvilke informasjonskapsler du samtykker til? Klikk her: Innstillinger

Denne personvernerklæring gjelder for selskapene i Holmøy-konsernet sin behandling av personopplysninger.

Følgende selskaper er behandlingsansvarlige:

 • Holmøy Holding AS, organisasjonsnummer 986 469 869
 • Holmøy Maritime AS, organisasjonsnummer 913 304 993
 • Eidsfjord Sjøfarm AS, organisasjonsnummer 958 023 685
 • Prestfjord AS, organisasjonsnummer 979 841 345
 • Holmøy Fryseterminal AS, organisasjonsnummer 982 426 634

I følge datatilsynet er personopplysninger enhver opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bilde, fødselsnummer.

Vi behandler følgende personopplysninger om våre ansatte:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Fødselsnummer
 • Bankkonto
 • Pårørende
 • Lønnsnivå
 • Timeregistrering
 • Skattedata
 • Fagforeningstilhørighet
 • Fravær og refusjoner

Vi behandler følgende personopplysninger om våre kunder og leverandører:

 • Firmanavn
 • Kontaktperson
 • Firmaadresse/fakturaadresse
 • Telefonnummer og e-postadresse

Hvordan innhentes informasjon?

Vi innhenter nødvendige opplysninger fra våre ansatte ved direkte kontakt ved ansettelse og underveis i ansettelsesforholdet.

Vi innhenter opplysninger om kunder og leverandører ved direkte kontakt, møter, mail, nettsøk.

Formålet med informasjonen som innhentes

Vi innhenter personopplysninger for å administrere ansettelsesforhold ved utbetaling av lønn og personalansvar. Personopplysninger knyttet til kunder og leverandører brukes for å administrere forhold til forretningsforbindelser.

Lagring og sikring av opplysninger

Personopplysninger om våre ansatte lagres i vårt lønnssystem, samt i personalmapper. Personopplysninger om våre kunder og leverandører lagres i vårt regnskapssystem. Alle systemer har begrenset tilgang og er sikret av brannmur.

Sletting av personopplysninger

Hvis du har ønske om sletting av personopplysninger vil gi gjøre på oppfordring etter interne rutiner.

Utlevering av informasjon til tredjepart

Personopplysninger deles ikke med utenforstående tredjeparter.

Rettigheter

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personvernforordningen. Du har rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg, og hvordan disse behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Er behandlingen av personopplysninger basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at et selskap i Holmøy-konsernet ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personvernregelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet, som er tilsynsmyndighet for personvern. Kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no

Kontaktinformasjon

Telefon 76 11 03 30

E-post: firmapost@holmoy.no

Lilandveien 10, 8407 Sortland