Holmøy Maritime logo

Holmøy Fryseterminal

Vi tar i mot båter hele døgnet!

Holmøy Fryseterminal er et nøytralt fryselager som er åpent for alle som har behov for våre tjenester. Vi tilbyr lagerhotell for fisk og fiskeprodukter med alle nødvendige fasiliteter, slik som effektiv lossegjeng og bunkring.

Holmøy Fryseterminal har en sentral beliggenhet

I Holmen Industriområde finner du Holmøy Fryseterminal, sentralt plassert i Sortlandssundet som ligger i inngangen til Hognfjorden og Sørfjorden. Sortland sentrum ligger rett i nærheten hvor du finner de fleste tilbud som du trenger.

Fasiliteter

Holmøy Fryseterminal har totalt 300 meter med disponibel kai for lossing av trålere og andre båter i havfiskeflåten. Kaiområdet er stort og oversiktlig. Våre lasteramper betjenes trygt og effektivt. Terminalen er godkjent av Fiskeridirektoratet og ISPS-godkjent av Kystverket. Vi er også et godkjent kontroll senter for Mattilsynet. Terminalen har tollager for håndtering og landing av fangst fra tredjelandsfartøy.

Registrering og dokumentasjon

Terminalen benytter EDI-Lagerhotell som til enhver tid gir en god oversikt over lagerbeholdningen og en enkel inn-/uttaksregistrering. All dokumentasjon som gjelder kunder eller varebeholdning blir konfidensielt behandlet hos oss.

 

Fasiliteter:

  • Frysekapasitet 10 000 tonn/ 4 900 m²
  • Dypvannskai, lengde 300 meter og dybde 10 meter
  • ISPS – godkjent

Servicetilbud:

  • Effektiv innleid lossegjeng
  • Bunkring
  • Avfallshåndtering
  • Vann

Dokument fra Norsk Fryseriforening

Avviksskjema for påstand om utilstrekkelig mottaksforhold

Anløpsmelding

Kontakt oss

Ansatte i Holmøy Fryseterminal

Kenneth Bjørkmo Kristiansen

IT-ansvarlig

kenneth@holmoy.no

Mats Kjørstad

Daglig leder Holmøy Fryseterminal

mats@holmoy.no

Leif Karl Hansen

Driftsleder Holmøy Fryseterminal

post@fryseterminalen.no