Holmøy Maritime logo

Ny tråleren kom inn til hjemhavna si i Holmen på lørdag og har siden da testkjørt i nærområdet. Om bord har de testet instrumentene, vinsjene og fremdriftssystemer, så langt ser alt bra ut.

Byggeprosessen har vært forsinket og oppholdet i Ålesund ble noe lengre enn planlagt, men utfordringer knyttet til korona kan vi dessverre ikke gjøre så mye med. Vi er stolt av mannskapet vårt som har håndtert sitasjonen rundt byggeprosessen og ferdigstillelsen av tråleren svært profesjonelt. Nå gleder vi oss til det første mannskapet mønstrer på den første ordinære turen.

Grillfest og beredskapsøvelse