Holmøy Maritime logo

Konseptet

Eidsfjord Giant er et lukket oppdrettskonsept som hindrer adgang for lakselus og andre parasitter, med et eget behandlingsanlegg for organiske utslipp. Anlegget er er 270 meter langt og 42 meter bredt, skrogkonstruksjon har plass til 6 fiskekar med et samlet tilgjengelig oppdrettsvolum på 69.000 m3. Tankene beskyttes av skrogkonstruksjonen, noe som gir lav rømmingsrisiko.Laksen fôres til den når en vekt på ca. 2,5 kg og deretter flyttes den til åpne anlegg i sjø hvor laksen står frem til slakt. Friskt sjøvann hentes fra omgivelsene og det lukkede anlegget gir Eidsfjord Giant mulighet for å beskytte fisken, slik at den kan vokse seg stor og sterk til livet i sjø. Vi mener produksjon i lukkede anlegg på sjø har et stort potensial, som både gir lusefri laks og er arealbesparende.

Verdens behov for mer mat i fremtiden

For å nå regjeringens vekstmål om 5 millioner tonn laks innen 2050, er det avgjørende med utvikling av teknologi som tillater en bærekraftig produksjonsvekst. Eidsfjord Sjøfarm AS sin strategi har vært å studere og vurdere hvordan man kan ta i bruk nye teknologiske løsninger for å skape ny og bærekraftig vekst i lakseproduksjonen. Vekst som ikke går på bekostning av miljø, fiskevelferd og produksjonskostnader. Løsningen slik Eidsfjord vurderer den er å utvikle et konsept som best mulig er tilpasset de ulike fasene av laksens livssyklus.

Eidsfjord Sjøfarm AS skal produsere verdens beste laks i samspill med natur, samfunn og marked


ILLUSTRASJON: Eidsfjord Giant

Fiskevelferd og vekst

For å gi laksen bedre forutsetninger for bedre overlevelse, vekst og miljø har Eidsfjord Sjøfarm AS som mål om å utvikle et helhetlig sjøbasert oppdrettskonsept for innenskjærs produksjon av laks. Helt avgjørende for konseptet er det flytende og lukkede oppdrettsanlegget Eidsfjord Giant. Her skal fisken under gunstige forhold vokse seg stor og robust, før den overføres til åpne oppdrettsanlegg på andre lokaliteter. Ved å hente vann fra forskjellige dybder avhengig av temperatur og miljømålinger vil man kunne optimalisere miljøet i tankene for god tilvekst. Anlegget er helt lukket noe som gir mulighet til å styre lysmengde og intensitet.

Installasjoner

Parasitter som lakselus unngås ved å hente vann fra dypere sjikt og vannet skal i tillegg behandles med elektrofilter fra Askvik Aqua AS. Partikulært organisk avfall fra produksjonen skal samles opp og behandles og transporteres til mottaker på land. I tillegg skal Giant inneholde unike løsninger for trengning og transport av fisk. Ved eventuelt parasittsmitte har anlegget teknologi for ikke-medikamentell behandling.

I prosjektet er det utviklet en rekke innovative løsninger som skal gi lave utslipp til omgivelsene, sikre god dyrevelferd og sikre arbeidsbetingelser for personalet.

ILLUSTRASJON: Eidsfjord Giant

Åpen søknad