Holmøy Maritime logo

De som drar ut vil være på havet til 12.januar neste år og dermed får de Jul og Nyttår ombord. Litt ekstra god proviant, sammen med mye annet utstyr, må derfor ombord. Som bildet viser er det stor aktivitet på kaien. Sånn er det stort sett alltid når våre båter er inne og leverer. Da er det mye som må gjøres og vi er glad for at det finnes mange dyktige firma i regionen som kan brukes.

Åpen søknad