Holmøy Maritime logo

Nordland Fylkeskommune foreslår kutt i den videregående skolen: Fiske og fangst (vg2), naturbruk (vg1 og vg2) og akvakultur (vg2) foreslås nedlagt her i Vesterålen.

Den viktigste ressursen vi har er menneskene som bor her, næringslivet i Vesterålen trenger yrkesfaglig utdannelse og kompetent arbeidskraft i fremtiden. Fiskeri- og havbruksnæringen skaper mange viktige arbeidsplasser i lokalsamfunnet og bidrar til verdiskapning.

I dag har vi 23 lærlinger fordelt på fiske, maskin og oppdrett i selskapene Prestfjord og Eidsfjord Sjøfarm. Vi har lærlinger hos oss for å sikre kompetent arbeidskraft også i fremtiden!

Vi har hatt stor glede av å se lokal ungdom ta yrkesfaglig utdanning lokalt og som har fått lærlingeplass i nærmiljøet, flere av disse har etter endt lærlingetid fått fast arbeid.

Vi synes ikke nedleggelse av disse linjene er veien å gå for lokalsamfunnet vårt!

Hils på Sansanee som jobber hos oss