Holmøy Maritime logo

Holmøy Maritime AS jobber systematisk med å minske fotavtrykket som vår aktivitet har. Derfor er vi svært tilfreds med at vi i dag har fått bekreftet at ENOVA støtter vårt landstrømprosjekt med 2.8 millioner på Holmen i Sortland kommune der vi har vår hovedbase. Det er en betydelig aktivitet på Holmen med egne og eksterne båter som får dekket sine behov gjennom de servicefunksjoner Holmøy Fryseterminal tilbyr. I 2021 ble det handtert 31.000 tonn fisk ved anlegget fra egne og eksterne båter.

Vi har jobbet over tid for å se på hvordan våre egne båter og eksterne båter kan bruke landsstrøm når de benytter våre fasiliteter på Holmen. Å etablere et system og infrastruktur for dette har vært krevende å forsvare økonomisk da prosjektet har kostnadsramme på ca. 10 millioner kroner. Det at ENOVA støtter prosjektet gjør at vi nå kan ta dette løftet og elektrifisere havnen, sier Kenneth Bjørkmo Kristiansen, IT ansvarlig I Holmøy Maritime AS og prosjektleder for prosjektet.  

IT Ansvarlig i Holmøy Maritime AS, Kenneth Bjørkmo Kristiansen. (Foto, Holmøy Maritime AS)

Vi har en stor aktivitet i vår havn som i seg selv krever mye energi. I tillegg har vi fartøyer som er veldig energikrevende når de laster og losser. Summen av dette gjør det kostnadskrevende å lage et anlegg som gir nok energi. Vi har derfor dimensjonert anlegget til å kunne handtere mange båter samtidig.

Vi har påtatt oss et ansvar med å delta i det grønne skifte. Derfor har vi elektrifisert mye. Stort sett alle lokaliteter der vi driver med laks er elektrifisert. Nå fullelektrifiserer vi anlegget vårt på Holmen som et av flere tiltak og vil kunne redusere 203 147 kg CO2-ekvivalenter. En annen effekt av dette er redusert støy og eksos til omgivelsene vi holder til i. Vi tror også at fremtiden er elektrisk og det å kunne ha dette tilbudet ved vårt anlegg gjør oss også mer attraktiv, avslutter Kristiansen.

Åpen søknad