Holmøy Maritime logo

Fisken vi fangster på våre 4 båter, ca. 25.000 tonn i året, tas på land på vårt eget anlegg på Holmen i Sortland kommune der vi har vår hovedbase. Herfra selges den av vårt salgsselskap Nor Seafoods. Vi har satt sammen en liten film du kan se her:

Hils på Sansanee som jobber hos oss