Holmøy Maritime logo

Holmøy konsernet er kanskje mest kjent for sine fiskebåter / trålere. Men aktiviteten vi har handler like mye om laks. Ikke alle forbinder Eidsfjord Sjøfarm med Holmøy konsernet. Men Eidsfjord Sjøfarm er selskapet der all aktiviteten knyttet til laksen er organisert. I 2021 produserte vi like i overkant av 22.000 tonn laks og omsatte for nesten 1,2 milliarder. Laksen vår skaper stor aktivitet og verdiskapning. Laks er slik sett ikke bare fisk!

Holmøy kjøpte sin første konsesjon tidlig på 90 tallet. Det startet i Eidsfjorden, derav navnet Eidsfjord Sjøfarm. Bildet til høyre er fra Sildpollen i Eidsfjorden som var basen for havbruksaktiviteten inntil anlegget på Holmen ble bygget tatt i bruk i 2017. Det har vært en formidabel utvikling i næringen siden 1990 og i dag er både utstyr, og måten en driver oppdrett på, ganske forskjellig.

Det var her det startet! Sildpollen er fortsatt i bruk.

I selskapet er det 44 årsverk med 39 faste ansatte, inklusive 5 lærlinger. Utover dette har vi ca. 20 vikarer tilknyttet oss. Aktiviteten vi har på sjøen strekker seg fra Eidsfjorden i sør til Nord-Troms i nord. Slik sett har vi aktivitet over et stort geografisk område med ansatte som bor fra sør til nord der aktiviteten vår er. Ved anlegget vårt på Holmen har vi hovedbase der også tilvekstsentret vår ligger. Tilvekstsentret kan sammenlignes med et kontrollrom. På tilvekstsentret sitter ansatte og følger med på alle lokalitetene via skjermer der også fôringen av laksen styres. Dagens kamra teknologi gjør at en har god kontroll på fisken også nede i sjøen med undervannskamra.

Ola Helge Holmøy og Geir Kristiansen i diskusjon på merdkanten.
Vedlikehold og inspeksjon av utstyr er en stor del av arbeidshverdagen til de ansatte.
Kurt Reinholdtsen som her arbeider på lokaliteten Kuneset i Eidsfjorden.

I havbruksnæringen er lakselus en utfordring og vi arbeider hele tiden for en best mulig fiskevelferd. Som et verktøy i bekjempelsen av lakselusen har vi investert nesten 20. mill i luselasere. Dette er laserteknologi som plasseres nede i merden der laserteknologi «skyter» lus dersom det svømmer laks forbi som har lus. Laksen merker ikke laseren og vi har gode resultater så langt med bruk av denne teknologien. Også dette overvåkes og styres fra tilvekstsentret.

Slik ser det ut på tilvekstsentret på Holmen der det det meste overvåkes og styres av det som skjer på lokalitetene fra sør til nord. Selv om teknologien er kommet lang er det også behov for mennesker på merdkanten som gjør vedlikehold og sjekker utstyr fysisk. De som arbeider ute på merdkanten er utstyrt med sikkerhetsutstyr, bl.a. sendere som gjør at faller noen i vannet så går «alarmen». Samspillet med tilvekstsentralen, der en også har visuell kontakt, gjør dermed arbeidshverdagen tryggere.

Tar vi all laksen vi produserer i Eidsfjord Sjøfarm, sammen med fisken vi fisker på våre båter, utgjør dette 225.000.000 middager. Til sammen ca. 45.000 tonn derav laksen utgjorde nesten 22.000 tonn. For å produsere denne laksen trengs det mennesker, varer og tjenester. En utgift for oss er en inntekt for andre når vi kjøper varer og tjenester. I Holmøy konsernet har vi en bevist holdning på å gjøre mest mulig innkjøp av varer og tjenester lokalt. Slik sett er laksen ikke bare fisk! Vi er også i full gang med å bygge vårt eget lakseslakteri på Holmen. Det kan du lese mer om her;

Åpen søknad