Holmøy Maritime logo

Denne uken har det også vært stor aktivitet hos oss. To av våre båter har vært inne for levering og mannskapsbytte. Både Langøy og Sunderøy har fisket godt og det var et fornøyd mannskap som kunne ta en velfortjent ferie, mens nytt mannskap forventningsfull mønstret på. Som alltid når våre båter er inne er det stor aktivitet. På mandagen 27.06.22 var både Langøy og Sunderøy innom Holmen og bortimot 50 mennesker kunne mønstre av for fri og sommerferie. Like mange kom ombord for ny tur på havet. Egne ansatte utfører service og vedlikehold, og deltar i lossingen hver gang våre båter er inne. Sammen med lokale firma som også er innom for å utføre service, gjør at det yrer av liv.

Litt om våre båter

F/T Langøy. Bygget i 2013. Båten er 74,7 meter lang og, 15,4 meter bred.

Båten er registret i Sortland N-100-SO

Langøy er en frysetråler som kan produsere HG fisk (Hodekappet og sløyd) og filet. Det er et mannskap på 58 fordelt på to skift. De arbeider en måned på og en måned fri.

F/T Sunderøy. Bygget i 2020. Båten er 77,2 meter lang, og 17 meter bred

Båten er registret i Øksnes N-200-Ø

Sunderøy er en frysetråler som kan produsere HG fisk (Hodekappet og sløyd). Det er et mannskap på 44 fordelt på to skift. De arbeider en måned på og en måned fri.

Menneskene som arbeider hos oss.

I rederiet som administrerer båtene er det nesten 200 personer ansatt på våre 4 båter. De har sin helårige arbeidsplass der de jobber skift med en måned ombord og en måned fri. VI har ansatte fra hele landet og noen med bostedsadresse i Europa. 71 % av våre ansatte har bostedsadresse i Nord-Norge. Som følge av at vår hovedbase er i Vesterålen har vi mange ansatte fra Sortland og Øksnes. Det er ulike og varierte arbeidsoppgaver ombord.

Jorunn Hansen (t.h) er forpleiningsassistent ombord og tar en velfortjent fritur mens Linn Vangen (t.v) skal ut på sjøen i 4 uker.
Sortland Skipselektronikk var ombord for å gjøre vedlikehold på utstyr. Det er alltid et yrende liv når våre båter er inne med mange lokale firma som er ombord og arbeider
Skipper Finn Hansen på Sunderøy gjør unna kontorarbeid på kontoret i styrhuset før han avløses og går på fritur.

Se Sunderøy siger til kai i et fantastisk sommervær

Se Sunderøy på tur til kai på Holmen mandag 27.06.22 i et nydelig vær. Langøy allerede ved kai. Begge båter hadde gode turer og leverte fantastisk Norsk sjømat som vil selges i Norge og Europa gjennom sommeren / høsten.

Grillfest og beredskapsøvelse