Holmøy Maritime logo

Styret i morselskapet i Holmøy-konsernet, Holmøy Holding AS, vedtok for 2021 et ekstraordinært utbytte til eierne på 165 millioner kroner. Utbyttet utbetales for at eierne av Holmøy konsernet skal kunne betale skatteskjerpelsene som Stortinget har vedtatt for norske eiere av havbruksbedrifter.

Høsten 2021 vedtok Stortinget en skatteskjerpelse for norske eiere av havbruksbedrifter. Skatteskjerpelsen må betales av Holmøy konsernets eiere, og ikke av selskapet selv. Til sammenligning var utbyttet fra Holmøy Holding 17,4 millioner kroner i snitt for årene 2016 til 2020.

Det har aldri vært utbyttepolitikk fra konsernet utover det å betale formueskatt. Pengene har blitt brukt på å utvikle det vi har fra før, samt skape ny aktivitet sier daglig leder i Holmøy Maritime, Kay Arne Nygård.

Den vedtatte skatteskjerpelsen rammer kun norskeide selskaper som ikke er børsnoterte. For børsnoterte eller utenlandsk eide selskaper er det ingen endringer. Konsekvensene som skatteskjerpelsene får for eierstrukturen i havbruksnæringen har ikke vært utredet eller debattert i særlig grad. Holmøy konsernet har drevet med overskudd de siste årene. Den økte skatten på norsk eierskap av havbruksbedrifter er en kostnad som kommer helt uavhengig av overskudd eller ikke.

Dermed må eierne i gode tider, som nå, ta ut penger for å kunne betale skatten i de dårlige tidene som vi vet kommer, påpeker daglig leder i Holmøy Maritime, Kay Arne Nergård.

Holmøy Maritime har en bevist strategi der overskudd brukes til å fornye, utvikle og skape ny aktivitet. Slakteriet med en kostnadsramme på 800-900 millioner er et eksempel. Planlegningen av nytt settefiskanlegg i størrelsesorden 700 mill. er et annet eksempel. Holmøy konsernet er også i full gang med å se på flåtefornyelse der vi ønsker å bygge ny båt for å kunne ta i bruk det siste av tokologi og tilby moderne gode helårige arbeidsplasser på sjøen.

Til neste år er Holmøy konsernet 50 år. Gjennom disse 50 årene har vi bygd stein på stein der overskudd har vært brukt til å fornye og utvikle bedriften som i dag teller ca. 260 helårige arbeidsplasser. Utbyttet som må tas av våre eiere er penger som utfordrer fremtidige investeringer. Hadde pengene blitt værende i bedriften hadde de blitt brukt til å trygge de arbeidsplassene vi representerer i dag, og skapt nye. Derfor er det synd at lokalt eierskap rammes på denne måten der bedriften i realiteten tappes for investeringskapital, påpeker Nygård.

Hils på Sansanee som jobber hos oss