Holmøy Maritime logo

Nabohenvendelse

Akutt forurensning meldes til:

Brannvesenet
Telefon 110

Politiet
Ved akutt forurensing kan Politiet varsles og kontaktes på telefon 02800

Rapportering av lukt og forurensning

Vi ønsker å kartlegge og registrere eventuell miljøbelastning fra vår drift som berører våre naboer. Dette vil bidra til at vi kan vurdere om det er behov for tiltak.

 

Fyll ut skjemaet:

    Add a new location

    ×
    ×