Holmøy Maritime logo

Restråstoff

Verden har behov for mer ren, sunn og klimavennlig mat, og vårt mål er å bidra til dette gjennom vår lidenskap for fisk

Siden 1973 har vi gjennom lokalt eierskap bygget opp Holmøy Maritime, en av Norges største sjømatkonsern. Våre hovedaktiviteter inkluderer fangst av villfisk og havbruk, og vi produserer årlig rundt 45 000 tonn sjømat som resulterer i ca. 225 millioner måltider.

 

Har du noen gang tenkt på hva som skjer med restråstoff som fiskehoder, innvoller og avskjær til havs?

Tidligere ble dette regnet som avfall, men vi har nå gjort det til en ressurs ved å utvinne fiskemel og fiskeolje fra restråstoffet. Restråstoff er fullt av gode næringsstoffer som er verdt å ta vare på.

 

Hva gjør vi med restråstoff som fiskehoder, innvoller og annet avskjær?

Hos oss lager vi fiskemel og fiskeolje av restråstoff. På to av våre fartøy har vi egne fiske- og oljefabrikker, og med utgangspunkt i erfaringene gjort fra F/T Langøy som fikk sin fabrikk montert i 2013, har vi investert og utviklet en helt ny fabrikk om bord på F/T Sunderøy for mel- og oljeproduksjon. Fiskemelet og oljen kan anvendes til humant og animalsk konsum.

 

Fabrikken om bord i Sunderøy

Fabrikken er plassert helt fremme i båten, og har en kapasitet på 7 tonn fiskemel pr. døgn og 1,500-3 000 liter fiskeolje pr. døgn. Energien/varmen som benyttes i prosessen for å produsere fiskemel og fiskeolje hentes fra overskuddsvarme fra hovedmotoren. Alt av avskjær fra fabrikken går på samlebånd inn i en kvern før det legges i en egen silo. Fra siloen mates det inn i mel- og oljefabrikken. Fiskemelet produseres i Big Bags, mens oljen legges på egen tank. Mel -og oljefabrikken opereres av egne dedikerte prosessoperatører som har dette som sin jobb om bord.

 

Vi arbeider kontinuerlig med å finne nye måter å bruke restråstoff på for å effektivisere metodene våre. Utfordringene er at dette er en teknisk produksjonsprosess som krever mye for å få gunstig produksjon. Fiske på ulike fiskeslag gir ulik utnyttelsesgrad, som kan gjøre det vanskelig å planlegge produksjonsvolumet.

I tråd med vår utviklingsstrategi har vi de siste årene arbeidet med å se på hvordan vi kan ta hele fisken i bruk for å sikre at vi utnytter hele råstoffet av villfisken.

 

Bilde viser poser som inneholder restråstoff

I 2021 produserte vi 785 tonn fiskemel og 175 tonn liter fiskeolje