Holmøy Maritime logo

Lærlinger

Holmøy Maritime satser på kompetent arbeidskraft og gode arbeids- og utviklingsmiljø

Holmøy Maritime er en av Norges største produsenter av sjømat innenfor fiskeri- og havbruk, og våre hovedaktiviteter er i hovedsak innenfor disse områdene. Vi har fokus på lærlinger for å rekruttere verdifull arbeidskraft til næringene vi opererer i. Den viktigste ressursen vi har er mennesker og vi trenger yrkesfaglig utdannelse og kompetent arbeidskraft også i fremtiden. Per i dag har vår organisasjon 24 lærlinger fordelt på akvakultur, fiske og maskin.

Fiskeri- og havbruksnæringen byr på mange forskjellige arbeidsmuligheter, innenfor motormannsfaget eller fagbrev som fisker eller røkter, til å ta høyere utdanning som kan by på flere spennende jobber innenfor sjømatnæringa.

Yrkesområder

Rederiet har 4 moderne trålere med til sammen 12 kvoteenheter for hvitfisk og reker. Havbruksselskapet har 16 laksekonsesjoner fordelt på 6 kommuner lokalisert i nordre Nordland og Troms. Produktene vi produserer er av høy kvalitet og blir solgt til markeder over hele verden. Vi har i dag lærlinger innenfor flere områder innen fiskeri og havbruk (fiske og fangst, motormannsfaget og akvakultur).

Les artikkel om Oda på oknn.no

Vi har hatt stor glede av å se flott ungdom ta yrkesfaglig utdanning og som har fått lærlingeplass hos oss, flere av våre lærlinger har fått fast arbeid etter endt lærlingetid eller startet med videreutdanning innenfor næringa.

Vi ser etter lærlinger som er motiverte og engasjerte for å jobbe i sjømatnæringa, næringa er i stadig utvikling og vi trenger fagfolk i alle ledd. Kravet til dokumentasjon på kvalitet blir stadig viktigere og vi trenger å rekruttere fremtidig kompetanse.

Les artikkel om Erikke på oknn.no

Som lærling hos oss vil du få en unik mulighet til å være med på den daglige driften. Du får også muligheten til å jobbe med kunnskapsrike kolleger, moderne teknologi og utstyr. Lærlingene hos oss vil få en praktisk erfaring og ferdigheter hvor den teoretiske kunnskapen er viktig å ha i bakhånd. Hos oss vil du få tett oppfølgning med gjennomgang av læreplan-mål og tilrettelegging av opplæring, du vil lære mer om arbeidslivet og det yrkesfaget du har valgt.

Les artikkel om Isabel på oknn.no

 

Hvordan få lærlingeplass hos oss?

Vi samarbeider med vårt lokale opplæringskontor OKNN. Ta kontakt med opplæringskontoret eller kontakt rådgivere på skolen din som kan hjelpe deg med å søke. For mer informasjon om lærlingeordningen se nettsiden til OKNN.

www.oknn.no

Vi er læreplassgarantist for å bidra til rekruttering av viktig og god kompetanse i fremtida. Det er viktig at elevene i Nordland får fullført fagutdanningen de har startet på ved å være garantert læreplass i regionen.