Holmøy Maritime logo

Miljø og kvalitet

Ønske om et renere hav – plast og avfall fra havet

Vi i Holmøy Maritime med tilhørende selskaper er opptatt av å ta vare på miljøet og har et ønske om et hav som er så rent som mulig. I dag har vi en stor og viktig miljøutfordring med marin forsøpling. Det er viktig for oss å bidra til å redusere dette problemet. Et av de forebyggende tiltakene vi gjør for å begrense utfallene er å ta hånd om ei god avfallshåndtering, slik at deler av avfallet kan resirkuleres og gjenbrukes.

Vi lever av havet og er helt avhengige av rene farvann for å kunne produsere sjømat som er god, sunn og trygg å spise.

For å redusere plasten i havet og den marine forsøplingen kreves det ei holdningsendring hos næringslivet og befolkningen generelt. For å ta vare på miljøet og redusere marin forsøpling, må vi alle ta ansvar og gjøre litt for å oppnå forbedringer. Et av våre tiltak er et godt samarbeid med Nofir og Fishing for litter, dette for å bedre avfallshåndteringen vår og for å kunne gjenvinne gamle fiskeredskaper og nøter.

Nofir

Nofir er et norsk selskap som samler inn kasserte redskap fra fiskeri og oppdrett. Avfallet som blir samlet inn sendes til demonteringsanleggene deres til klargjøring for gjenvinning. På denne måten kan det skapes nye ting av kasserte redskap og nøter. Når resirkuleringen er ferdig kan materialet bli brukt til å produsere nye produkter slik som klær, møbler, handlekurver o.l.

Leveransen vår i 2020 til Nofir ga en total miljøgevinst på:

  • Et redusert Co2 utslipp på 18 061 kg

Eidsfjord Sjøfarm leverte inn 18 tonn nøter til gjenvinning (havbruksselskapet i organisasjonen).

Reduksjonen av klimagassene tilsvarer 164 stk flypassasjerer reisende fra Oslo til London.

I 2020 har Prestfjord bidratt til å omgjøre totalt 208 tonn marint avfall fra norske havområder gjennom ordningen Fishing for litter.

Fishing for litter

Fishing for litter har invitert flere fiskebåter til å ta del i opprydding av marint søppel. Dette gjør vi ved å samle opp uønsket avfall (bifangst) i trål og andre redskaper under ordinært fiske som vi tar med på land. På denne måten bidrar vi til å redusere omfanget av marin forsøpling som driver i land.

Fishing for litter har totalt fire mottak hvor de mottar gjenvinnbart fiskeriavfall. I 2019 leverte Prestfjord AS 3 fulle containere med avfall som andre har mistet av fiskebruk -og redskap.

Miljøkvitteringer Fishing for Litter 2020

Last ned