Holmøy Maritime logo

Holmøy Maritime har aktiviteter i flere områder, fra Vesterålen i sør, Sifjorden i midt og Hamneidet i nord. Hvert år deler vi ut sponsormidler til store og små prosjekter. Vi er opptatt av å støtte de lokalsamfunnene hvor vi har vår aktivitet.

Vi er opptatt av å støtte lokale lag og foreninger som driver med samfunnsnyttig arbeid. Dette fordi vi er avhengige av livskraftige lokalsamfunn som kan bidra til vekst og trivsel i lokalmiljøet! Vi har tro på at livskvalitet i små og store samfunn er avhengig av at tilbud opprettholdes, vi ser derfor svært positivt på slike søknader.

Kriterier for tildeling av sponsorstøtte

  • Holmøy Maritime prioriterer å støtte lag/foreninger i de kommunene vi har vår virksomhet i
  • Søknader som er rettet aktivitet for barn og unge prioriteres
  • Prosjekter som er til glede for mange i det aktuelle nærmiljøet vil også prioriteres

Krav til søknaden

  • I søknaden må søkere oppgi kontaktinformasjon og navngitt kontaktperson (e-post adresse og telefonnummer)
  • Beskrivelse av prosjektet det søkes penger til og hvilken aldersgruppe som vil dra nytte av prosjektet
  • Lag, klubber, foreninger eller prosjekter som mottar sponsormidler bør kunne profilerer Holmøy Maritime enten i form av logo eller annen kommersiell omtale

Søknadsfrist

  • Søknadsfrist: 01.02.2024
  • Vi får inn mange søknader om sponsormidler og det må derfor beregnes noe behandlingstid
  • Spørsmål om sponsormidler kan rettes til Heidi Holmøy (tlf. 76 11 03 47)
  • Søknader bes sendes til: heidi@holmoy.no

 

Nedlastbar logo

Åpen søknad