Holmøy Maritime logo

Vi sponser lokale lag og foreninger som driver med samfunnsnyttig arbeid, dette fordi vi er avhengige av livskraftige lokalsamfunn som fremmer samfunnsengasjement. Vi har tro på at livskvalitet i små og store samfunn er avhengig av at tilbud og aktiviteter opprettholdes.

Kriterier for tildeling av sponsorstøtte

  • Holmøy Maritime prioriterer å støtte lag/foreninger i de kommunene vi har vår virksomhet i
  • Søknader som er rettet aktivitet for barn og unge prioriteres
  • Prosjekter som er til glede for mange i det aktuelle nærmiljøet vil også prioriteres

Krav til søknaden

  • I søknaden må søkere oppgi kontaktinformasjon og navngitt kontaktperson (e-post adresse, kontonummer beløpet skal overføres til og telefonnummer)
  • Beskrivelse av prosjektet det søkes penger til og hvilken aldersgruppe som vil dra nytte av prosjektet
  • Lag, klubber, foreninger eller prosjekter som mottar sponsormidler bør kunne profilerer Holmøy Maritime enten i form av logo eller annen kommersiell omtale

Søknadsfrist

  • Søknadsfrist: 05.03.2021
  • Vi får inn mange søknader om sponsormidler og det må derfor beregnes noe behandlingstid
  • Søknader bes sendes til: firmapost@prestfjord.no

Åpen søknad