Holmøy Maritime logo

Sola skinte fra skyfri himmel da det første utstyret og arbeidsfolkene startet på tomta der vårt nye lakseslakteri nå bygges. I mars 2024 vil det stå klart der 60 til 70 mennesker vi få sin arbeidsplass.

Vi gleder oss!

Gjengen på slakteriet tar sommerferie!