Holmøy Maritime logo

Byggingen av det nye slakteriet på Holmen i Vesterålen er i full gang og skal stå ferdig 1. kvartal 2024. Vi produserer en betydelig mengde laks selv, og ønsker å ha kontroll på slaktingen og produksjonen som en del av vår verdikjede. Dette viser at vi er, og fortsatt vil være en lokalaktør som satser i nord og som skaper helårige lønnsomme arbeidsplasser. Etableringen av slakteriet vil skape 60-70 nye helårige arbeidsplasser der de første stillingene vil lyses ut til høsten.

Slakteriet gir oss mange fremtidige muligheter for utvikling av konsernets aktiviteter. Med en sterk fremtidstro har vi tatt en beslutning om å utvide prosjektet med bygging av en 54 meter lang, og 25 meter bred, kai. Dette betyr at investeringskostnadene for slakteriet økes med ca. 30 mill., sier daglig leder i Holmøy Produkter Børge Holm.

Det er full aktivitet på tomten der lakseslakteriet vil stå ferdig 1. kvartal 2024. Her vil det skapes 60 -70 nye helårige arbeidsplasser. Send gjerne en åpen søknad om du ser for deg at du kanskje har lyst å arbeide sammen med oss.
Illustrasjon over den nye kaien som er besluttet å bygd på slakteritomten. Det medfører at vi får i alt over 350 meter kai og er dermed godt rettet for aktivitet mot sjøen.

Det er Sortland Entreprenør som har fått oppdraget med å bygge ny kai. Vi er glade for at vi har et konkurransedyktig lokalt næringsliv også når større prosjekt skal realiseres, slår Holm fast.

Når den nye kaien er på plass, har vi over 350 meter med kai totalt tilgjengelig ved vårt anlegg på Holmen. Dette gir oss et godt utgangspunkt for å skape økt aktivitet, og lønnsomme arbeidsplasser i Vesterålen, og i Norsk Sjømatnæring avslutter Holm.

Hør daglig leder, Børge Holm, fortelle om kaien.

Åpen søknad