Holmøy Maritime logo

Holmøy Maritime

Verden trenger mer ren, sunn og klimavennlig mat. Det er vårt oppdrag og fisk er vår lidenskap! Gjennom lokalt eierskap har vi fra 1973 bygget et av Norges største sjømatkonsern som i dag utgjør Holmøy Maritime.

Vår hovedaktivitet er er fangst av villfisk og havbruk. Med våre 260 ansatte og med fire moderne trålere samt havbrukstillatelser produserer vi 45 000 tonn sjømat, som hvert år konsumeres både i Norge og rundt om i verden.

Holmøy Maritime sin hovedbase er på Holmen i Sortland kommune hvor vi hovedsakelig lander vår fisk. Her har vi administrasjonsbygg, tilvekstsenter for laksen og en av Norges mest moderne servicehavner. Herfra tilbyr vi frysetjenester, lagerhotell, kai og bunkers.

Rederiet Prestfjord har fire moderne trålere med til sammen 12 kvoteenheter for hvitfisk og reker. Havbruksselskapet Eidsfjord Sjøfarm produserer laks og har 16,5 konsesjoner fordelt på seks kommuner lokalisert i nordre Nordland og Troms.

Produktene som vi produserer er av høyeste kvalitet og blir solgt til markeder over hele verden, sjømaten vår blir solgt gjennom eksportselskapet Nor Seafoods som er lokalisert i Ålesund.

Dersom alle innbyggerne i Sortland kommune skulle spist fisken vi produserer ville hver enkelt måtte ha spist 49 middager pr. dag i ett år.

Kontakt oss

Ansatte i Holmøy Maritime

Knut R. Holmøy

CEO

knut@holmoy.no

Ola Helge Holmøy

Daglig leder Holmøy Holding

ola@holmoy.no

Heidi Holmøy

Mannskaps- og personalsjef

heidi@holmoy.no

Kay Arne Nygård

Daglig leder Holmøy Maritime

kay-arne@holmoy.no

Ida M. Holmøy

Konsernutvikler

ida@holmoy.no

Hanne Ramstad Johannessen

Service- og administrasjonsmedarbeider

hanne@holmoy.no

Kenneth Bjørkmo Kristiansen

IT-ansvarlig

kenneth@holmoy.no

Johan Aronsen

Teknisk inspektør

johan@holmoy.no

Robert Jenssen

Teknisk inspektør

robert@holmoy.no

Richard Elias Karlsen Holmøy

Avdelingsleder økonomi

richard@holmoy.no

Brit Elin Ryggvik

Økonomimedarbeider

britelin@holmoy.no

Berit Hegstad

Økonomimedarbeider

berit@holmoy.no

Leif Karl Hansen

Driftsleder Holmøy Fryseterminal

post@fryseterminalen.no

Karl Hugo Knutsen

Vaktmester

karlhugo@holmoy.no

Tore Jobsen

Vaktmester

tore@holmoy.no

Børge Holm

Daglig leder Holmøy Produkter

borge@holmoy.no