Holmøy Maritime logo

Verden trenger mer ren, sunn og klimavennlig mat. Det er vårt oppdrag, og fisk er vår lidenskap! 

Vårt mål er at vi skal være en av de ledende leverandørene av bærekraftig sjømat innenfor havbruk og villfisk. 

Vår visjon er at vår lidenskap for fisk skal drive oss til kontinuerlig utvikling og innovasjon. 

  • Vi verdsetter åpenhet
  • Vi tror på å spille på lag og dele kunnskap  
  • Vi ønsker å være transparente i vår drift 
  • Vi forplikter oss til å være ærlig 
  • Grunnlaget for vår integritet og respekten vi har for hverandre 
  • Gjennom ærlighet danner vi et godt arbeidsmiljø 
  • Vi gjør det vi har sagt vi skal gjøre 
  • Bidra til fellesskapet og opptre ryddig 
  • Vi skal kontinuerlig utvikle oss