Holmøy Maritime logo

Tråleren Prestfjord var ferdig på verksted ved Fiskerstranda i midten av oktober og gikk rett på prøvetur etter et verkstedsopphold på knappe 3 uker. Under oppholdet ble motoren overhalt, klassing av båt ble gjennomført, generelt arbeid som mindre reparasjoner og ombygging av diverse tanker.

Gamle Prestfjord

Nye Prestfjord – 2012

Det var ekstra spesielt å være på verksted samtidig som gamle Prestfjord, vi tar derfor et historisk tilbakeblikk fra Prestfjord som ble bygd i 1987 og solgt i 2013.  

Fabrikktråleren Prestfjord (1987)

Lørdag den 4. april 1987 kunne Helene Holmøy, rederens kone, gi den nye fabrikktråleren navnet «Prestfjord». Dermed hadde Nordland også fått sin første fabrikktråler. Det var store forventninger til dette nybygget, fiskerinæringa i Vesterålen hadde tatt et langt steg inn i fremtida. Bladet Vesterålen ga tråleren kallenavn i sin reportasje fra begivenheten i 1987; 100%-tråleren. Avisen beskrev alt som hundre prosent: bekvemmelighetene for mannskapet var den best tenkelige, redskapen nærmest fullkommen og man benyttet alt råstoffet, først og fremst til filet, men også til fiskefarse.

Fra årsberetninga for 1987 (det første driftsåret), står det:

Fisket har vært brukbart de 8 månedene fartøyet har vært i drift. Salget har gått greit, og prisen har vært god selv om de viste en dalende tendens mot slutten av året. Produktene har blitt godt mottatt ute på markedet, og de reklamasjonene vi har hatt er bagatellmessige.

Fartøyet er bemannet med 1,5 mannskap, og tilgangen har vært meget god. Ved utgangen av året var det ansatt totalt 49 personer, av disse er 5 kvinner. Med en del kvinner om bord synes det som miljøet blir positivt styrket. Det er stor søknad om ledige plasser. Største delen av mannskapet er fra Øksnes kommune.

Utskiftning

Hvor lenge skal man beholde en tråler? Når er den moden for utskiftning? Spørsmålene kan ikke besvares eksakt. Det viktigste er hvilke krav reder og mannskap stiller til de fartøyene rederiene rår over. Det er ingen hemmelighet at rederiet ønsker å være i tet når det gjelder å ha moderne og gode båter. Det viser vår snart femti år gamle historie.

Fabrikktråleren Prestfjord som kom i 1987 ble hele 26 år i rederiet da det ble solgt. Det var lenge nok. Men den var godt holdt, så da den ble solgt, var det ikke noe gammelt vrak som seilte av gårde til sine nye eiere. Det var fortsatt et moderne fabrikkskip, men i rederiet var det gått ut på dato. Erstatteren, den tredje «Prestfjord» ble som sin forgjenger bygd ved Kleven Maritime.

Gamle Prestfjord – 1987

Åpen søknad