Holmøy Maritime logo

Vi har kontrahert servicefartøy hos FMV

 

Et avansert servicefartøy med kapasitet
Holmøy-konsernet har kontrahert et avansert og fleksibelt service-fartøy hos Fitjar Mekaniske Verksted (FMV).  Designet har betegnelsen FMV W27M «Bjarkøyklassen». Fartøyet som får byggenummer 60 har hoveddimensjoner LxBxD 26,40 m x 12,50 m x 4,75 m, og innredes for totalt 6 personer.

Designet ble utviklet i 2023, og FMV60 blir det tredje fartøyet i denne klassen. Fartøyet er spesielt tilpasset arbeidsoppgaver for Eidsfjord Sjøfarm, og det er følgelig lagt vekt på funksjonalitet og kapasitet for et bredt spekter av oppdrag. Vidre er det stort fokus på gode mannskapsfasliteter. Driftskostnader og miljøaspekter er vel ivaretatt med en skrogform optimalisert for økonomifart på om lag 9 knop og batteripakke på ca 920 kWh.

Fartøyet bygges komplett på Fitjar og leveres i september 2025.


Holmøy konsernet
Gjennom lokalt eierskap har Holmøy fra 1973 bygget opp ett av Norges største sjømatkonsern som i dag utgjør Holmøy Maritime. Hovedaktivitetene er fangst av hvitfisk og reker, samt oppdrett av laks. Gjennom fire moderne fiskefartøy og havbrukstillatelser i 6 kommuner sørger ca. 350 ansatte for at det hvert år produseres hele 45 000 tonn sjømat, hvorav om lag halvparten fra oppdrett. Hovedbasen er på Holmen i Sortland kommune. Her har konsernet blant annet et moderne serviceanlegg for fiskefartøy, inkludert dypvannskai og fryseterminal. Konsernet satser, og nylig ble også et state-of-the art lakseslakteri tatt i bruk.

 

Roger Simonsen, daglig leder i Eidsfjord Sjøfarm, sier «med dette avanserte servicefartøyet fra Fitjar Mekaniske Verksted tar vi et stort skritt fremover i å effektivisere våre operasjoner. Kapasiteten og funksjonaliteten til servicefartøyet, spesielt tilpasset for våre oppgaver, vil være en betydelig ressurs for Eidsfjord Sjøfarm. Vi legger stor vekt på å skape gode og trygge arbeidsplasser for våre ansatte, dette fartøyet er intet unntak. Med moderne utstyr og teknologi, fokuserer vi på å sikre et godt arbeidsmiljø om bord.»

 

 

Fitjar Mekaniske Verksted AS

FMV er et framtidsrettet skipsverft som tilbyr prosjektering, nybygg, ombygging og service-tjenester, samt basevirksomhet. Gjennom «FMV Goodfish»-satsingen har verftet prosjektert og bygd en rekke servicefartøy, bløggebåter og brønnbåter, samt også bygd om lag 20 havgående pelagiske fiskefartøy.

Verftet ligger «midt i sjømatfatet» i Sunnhordland, og er eid av Laco AS, Austevoll.

Verftsdirektør Hugo Strand, som selv er Vesteråling, er svært glad for å ha fått tillitten. «Holmøy er et konsern som både kan fisk & fartøy, og jeg ser fram til å utvikle og bygge et servicefartøy som vil bidra til konsernets målsetning med å skape ren, sunn og klimavennlig mat».

Åpen søknad