Holmøy Maritime logo

Vi bygger et av Norges mest moderne lakseslakteri på Holmen i Vesterålen som skal stå ferdig 1. kvartal 2024. Liker du å jobbe med mennesker har vi ledig stilling som HR-leder i Holmøy Produkter. Som HR-Leder vil du får en helt sentral rolle i å være med å bygge opp driftsorganisasjonen som vil utgjøre 60-70 personer når anlegget kjøres i gang.

Slakteriet tar form på Holmen med vår hovedbase i bakgrunnen
Vår hovedbase i Vesterålen i Sortland kommune

Som HR-leder i Holmøy Produkter blir du en del av Holmøy konsernet. Gjennom lokalt eierskap har vi fra 1973 bygget et av Norges største sjømatkonsern som i dag utgjør Holmøy Maritime. Vår hovedaktivitet er er fangst av villfisk og havbruk. Gjennom 4 moderne fiskefartøy og havbrukstillatelser sørger ca. 260 ansatte for at det hvert år produseres 225 millioner måltider hvert år, totalt produserer vi 45 000 tonn med sjømat. Vår hovedbase er på Holmen i Sortland kommune hvor vi hovedsakelig lander vår fisk. Her har vi administrasjonsbygg, tilvekstsenter for laksen og en av Norges mest moderne servicehavner. Herfra tilbyr vi frysetjenester, lagerhotell, kai og bunkers.

Rederiet Prestfjord har fire moderne trålere med til sammen 12 kvoteenheter for hvitfisk og reker. Havbruksselskapet Eidsfjord Sjøfarm produserer laks og har 16,5 konsesjoner fordelt på 6 kommuner lokalisert i nordre Nordland og Troms.

Produktene som vi produserer er av høyeste kvalitet og blir solgt til markeder over hele verden, sjømaten vår blir solgt gjennom eksportselskapet Nor Seafoods som er lokalisert i Ålesund.

Illustrasjonsbilde av slakteriet slik det vil se ut når det står ferdig 1. kvartal 2024. Slakteriet er designet av Snøhetta der vi har langt stor vekt på å skape en arbeidsplass som skal være en trygg og god arbeidsplass. Vi skal i løpet av tiden fremover rekruttere 60 til 70 nye medarbeidere som vil får sin helårige arbeidsplass på Holmen.
Se film og hør hva Daglig leder, Børge Holm, sier om stillingen.

Her kan du se utlysningsteksten og lese mer om stillingen :

Åpen søknad