Holmøy Maritime logo

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en norsk lov som har som formål å sikre respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester. Loven sikrer også at allmennheten har tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for disse grunnleggende rettighetene.

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Holmøy Maritime AS, og alle selskaper i konsernet, forplikter seg til å overholde kravene etter åpenhetsloven, og følger standarder for etikk og integritet i vår forretningsdrift. Formålet med denne erklæringen er å sikre at Holmøy konsernets leverandører og forretningspartnere driver sin virksomhet i tråd med standarder for internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold som følger av gjeldende vernelovgivning og ytre miljø.

Målet er å sikre at alle ledd knyttet til vår aktivitet følger opp forpliktelser og krav. Etterlevelse av disse standardene er en forutsetning for avtaleinngåelse og samarbeide mellom Holmøy konsernet og leverandøren eller forretningspartneren. Det er leverandøren eller forretningspartneren ansvar å sørge for at deres leverandører og forretningspartnere overholder standardene i denne erklæringen.

Redegjørelse 2023 – Åpenhetsloven

Apenhetsloven-Holmoy-Maritime-2023-1

Kontaktskjema

Hvis du ønsker informasjon om hvordan Holmøy konsernet håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i henhold til Åpenhetsloven § 6, er du velkommen til å gjøre det via vårt kontaktskjema under og vi vil svare deg.