Holmøy Maritime logo

Hadselshøyskolen ved UIT i Narvik besøkte oss i dag på Holmen der de 26 studentene og lærene fikk en gjennomgang av våre aktiviteter, samt våre planer fremover.

Omvisningen på anlegget startet på Tilvekstsentralen. Her styres aktiviteten på Havbrukssiden vår fra. Her fikk en se hvordan vi røkter fisken via teknologiske løsninger fra Eidsfjorden i sør til Nord-Troms i Nord.

Det ble vist stor interesse hvordan vi arbeider med laserteknologi for å bekjempe lakselus.

Studenter ved Handelshøyskolen UIT i Narvik på Tilvekstsentralen
Eidsfjord Giant

Studentene fikk også høre om utviklingsprosjektene vi arbeider med slik som Eidsfjord Giant. En teknologi vi har stor tro på, og som vi håper vi skal få myndighetens tillatelse til å bygge.

De fikk også høre om planene vi har for bygging av nytt settefiskanlegg i Vangpollen i Sortland kommune.

Studentene fikk en orientering om byggingen av det nye slakteriet på Holmen. Når det står ferdig 1. kvartal i 20024 vil dette generere 60-70 nye arbeidsplasser. Hvis byggingen går etter planen, her kan du følge byggingen på web kamra:

Holmøy Produkter, slakteriet

Åpen søknad