Holmøy Maritime logo

En utfordring for havbruksnæringen er lakselus. I Eidsfjord Sjøfarm har vi investert nesten 20. mill i lasere som «skyter» lus som setter seg på laksen. Dette er en investering i god fiskevelferd og det gir resultater.

Luselaseren fra Stingray senkes ned i merden. Stereokamera og programvare detekterer lus som sitter på fisk som svømmer nede i merden. En laserstråle «pulser» og dreper hver individuelle lakselus uten å skade fisken. Styring og overvåkning av laserne skjer fra dedikerte ansatte i Eidsfjord Sjøfarm som jobber på tilvekstsentret på Holmen i Vesterålen. Dette gjør at Eidsfjord Sjøfarm har en bedre kontroll på «lusa», samtidig som det gir bedre fiskevelferd.

Foto: Stingray

Foto: Stingray

Bildet viser luselaseren der ansatte vedlikeholder den før den settes på plass i merden igjen. Stingray var den første tilbyderen med bildebasert lusetelling og som gjør overvåkningen av lusesituasjonen på anleggene svært effektiv. Dette gjør at lusetellingen skjer på tilvekstsentret på Holmen der de på merdkanten dobbeltsjekker at teknologien faktisk fungerer. Dette gjør at det blir mindre fysisk handtering av laksen og også det handler om fiksevelferd.

Film fra merden hos Eidsfjord Sjøfarm der vi har montert laser.

Har du lyst å lese mer om Eidsfjord Sjøfarm kan du gjøre det her:

Grillfest og beredskapsøvelse