Holmøy Maritime logo

Sist uke hadde vi besøk av opplæringskontoret for nordre Nordland (Oknn) på Holmen. De hadde samlet rådgivere fra skoleverket i Vesterålen som fikk høre om hva Holmøy konsernet trenger av kompetanse. Rådgiverne skal veilede ungdommer og mennesker som tar utdanning. I denne sammenhengen syns vi det var flott at vi fikk synliggjort hva vi kan tilby av spennende jobber. Både i dag og i fremtiden.

Vi måtte selvfølgelig innom Tilvekstsentralen der vi styrer det meste av det som har med havbruksaktiviteten å gjøre. Her fikk de besøkende en gjennomgang av hvilke ulike arbeidsoppgaver det er dersom en velger å jobbe i havbruksnæringen. Herfra styrer vi anleggene fra Eidsfjorden i sør til Nord-Troms i nord. Digital kompetanse er noe av det vi ser etter når vi ansetter nye mennesker, sammen med de som har fagbrev innenfor akvakulturfaget.

Tilvekstsentret på Holmen der havbruksaktiviteten styres fra.

I kantinen fikk de besøkende en gjennomgang av Holmøy konsernet og det vi holder på med. I rederiet har vi 4 moderne fiskebåter som sysselsetter ca. 180 personer i helårige arbeidsplasser. Totalt har vi ca. 21 lærlinger der 16 av disse er om bord på våre båter. Å jobbe på sjøen kan være krevende. Våre båter er på havet 4 uker i gangen og arbeides skift om bord hver dag. Til gjengjeld har en 4 uker fri når en kommer i land, en tjener godt, og det er varierte og spennende arbeid om bord.

Fra kantinen på Holmen.

Jawad Qalandari er bosatt på Sortland og er lærling om bord på Langøy som er en av våre båter. Han fortalte de besøkende hvordan det var å være lærling og at han i utgangspunktet ikke hadde tenkt å ha et yrke på havet, men at han ikke angret. Sammen med opplæringskonsulent, Veronica Pettersen, fra Oknn fortalte de hvordan en kan få en yrkesutdannelse og gå læretid i sjømatnæringen. For oss er lærlingordningen en viktig rekrutteringsordning da mange av de som går læretiden om bord på våre båter får fast arbeid etter endt læretid.

Jawad med opplæringskonsulent, Veronica Pettersen, fra Oknn

I Holmøy konsernet er vi i dag ca. 260 ansatte. Vi har en klar vekststrategi og bygger bl.a. eget lakseslakteri på Holmen i Sortland. Dette vil stå ferdig 1. kvartal i 2024. Her skal vi ansette 60-70 nye personer i ulike stillinger. I årene fremover vil vi derfor ha behov for mange nye ansatte med ulik bakgrunn. Derfor er vi glad for at opplæringskontoret for nordre Nordland er aktiv og bidrar til å synliggjøre de yrkesmulighetene som finnes i vår region.

Her jobbes det for fullt med det nye lakseslakteriet
Illustrasjonsbilde for hvordan slakteriet vil se ut når det er ferdig

Kunne du tenke deg til å jobbe hos oss? Vi vil lyse ut flere stillinger i tiden som kommer, men du kan også levere en åpen søknad.

Åpen søknad