Holmøy Maritime logo

De første dråpene med MGO er kommet på den nye tanken!

Anlegget skal levere bunkers til våre fartøy, men vi vil også kunne levere til andre fartøy som er innom for annen lasting og lossing ved vårt anlegg.

MGO-anlegget har en kapasitet på 2 840 kubikkmeter med drivstoff, anlegget vil ha tre personer med forskriftsmessig opplæring på anlegget.

Grillfest og beredskapsøvelse