Holmøy Maritime logo

Eidsfjord Sjøfarm ble i desember GlobalG.A.P sertifisert på alle våre 14 lokaliteter.
G.A.P står for Good Argiculture Practice og er en standard som dekker produkter innenfor ulike primærnæringer som dyrking av korn, frukt/grønnsaker, husdyrhold og fiskeoppdrett. Dette er en anerkjent standard hvor hovedfokuset er å sikre trygg og sporbar sjømat, dyrevelferd, miljø og ansattes helse og sikkerhet.

Vi er veldig tilfreds med å kunne dokumentere de strenge kravene som standarden dekker i produksjonen av laksen vår. Denne sertifiseringen er viktig for kundene våre som stiller stadig høyere krav til dokumentasjon, men den er også viktig for oss som selskap for forbedringer og endringer av vårt arbeid gjennom standarden og revisjoner.

Du kan lese mer om standarden på: https://www.globalgap.org/uk_en/for-consumers/

Grillfest og beredskapsøvelse