Holmøy Maritime logo

Elektrifisering av fôrflåter

I en verden hvor bærekraft blir stadig viktigere, tar Eidsfjord Sjøfarm et skritt mot en mer miljøvennlig fremtid. På lokaliteten Flesen har vi nylig fullført installasjonen av Akva Hybrid batteripakke, integrert smart i et teknisk rom om bord på flåten.

 

Hvorfor batteripakke?

I området som lokaliteten Flesen ligger er det ikke mulig å installere landstrøm, derfor har vi valgt å å installere en batteripakke. Dette reduserer ikke bare driftstiden på våre generatorer med imponerende 70%, men bidrar også til å minimalisere vårt fotavtrykk på miljøet.

 

En fornøyd Iver etter montering!

Elektrifisering som miljøtiltak

Et av hovedtiltakene for å redusere CO2-utslippene våre er elektrifisering av fôrflåtene. Overgangen fra diesel til elektrisk drift er allerede godt i gang hos Eidsfjord Sjøfarm. Hele 13 av våre 16 lokaliteter er nå tilknyttet landstrøm. Denne omstillingen har ikke bare redusert våre dieselforbruk og servicekostnader, men har også forbedret miljøet ved å minske støyen på anleggene.

 

Hybridløsninger som veien videre

Selv om noen av våre lokaliteter, som Haukøya i Nord-Troms, er utfordrende å koble til landstrøm på grunn av infrastruktur og avstand, har vi utarbeidet gode hybridløsninger. Vår fôrflåte, levert i mai/juni 2021, er et eksempel på dette. Den har en diesel/elektrisk hybridløsning, optimalisert gjennom en batteripakke. Denne løsningen er ikke bare miljøvennlig, men også økonomisk fordelaktig. Vi jobber kontinuerlig med å implementere lignende løsninger på alle våre lokaliteter innen 2025.

Elektrifisering og hybridløsninger markerer veien videre for bærekraftig oppdrett. Vi er stolte av å være i forkant av denne utviklingen og vil fortsette vårt engasjement for å redusere vår miljøpåvirkning. Vi ser frem til å finne enda bedre og mer miljøvennlige løsninger i fremtiden.

 

 

Bilde av tekniker fra Akva som har ledet arbeidet med montering av hybridpakke

Grillfest og beredskapsøvelse