Holmøy Maritime logo

Et godt resultat som forsvarer de investeringene vi har gjort

Holmøy konsernet omsatte for 2,4 milliarder norske kroner i 2022 og leverte et årsresultat etter skatt på 492 millioner. Dette er en økning fra 2021, hvor omsetningen var på 1,9 milliarder med et resultat etter skatt på 385 millioner.

Det nye slakteriet som åpnes 1. kvartal 2024

 

Holmøy Maritime AS (Konsernet)

Daglig leder i Holmøy Maritime, Kay Arne Nygård

 Fra Holmøy konsernet ble det i 2022 betalt 496 millioner inn til statskassen, for kjøp av rettigheter for å produsere laks på eksisterende lokaliteter, og 137 millioner i bedriftsskatt.

Vi har investert tungt de siste årene og bygger nytt lakseslakteri til 1 milliard som vil stå ferdig i 2024. Dette vil gi oss ytterligere 60-70 helårige arbeidsplasser. Vi kjøpte også produksjonskapasitet for laks i 2022 for nesten 500 millioner. Årsresultatet forsvarer på en god måte investeringene vi har gjort, sier Daglig leder i Holmøy Maritime AS, Kay Arne Nygård.

Som sjømatkonsern har vi en klar strategi på fornyelse og utvikling. Med et skjerpet skattetrykk fra 2023 gjennom innføring av grunnrenteskatt, samt skjerpet skatt på det lokale eierskapet (formueskatt) gjør at vi nå er inne i en prosess med å revidere de fremtidige satsningene.  Når overskudd blir mindre, blir det enkelt og greit mindre å bruke på utvikling i kyst Norge, og nye arbeidsplasser i fremtiden, sier Nygård.

Oppsummert har vi et årsresultat som vi er stolt av. Bak dette resultatet ligger det en fantastisk innsats fra våre 270 ansatte, påpeker, Kay Arne Nygård.

Så har vi fortsatt en sterk tro på Norsk Sjømatnæring, og det vi holder på med. Vi venter derfor spent på utviklingskonsesjonene for prosjektet Eidsfjord Giant som ligger til ankebehandling i departementet. Vi skal være en del av fremtiden i Norsk havbruksnæring, om vi får lov, avslutter Nygård. 

 

Vårt hovedkontor / hovedbase på Holmen i Vesterålen (Sortland kommune)

 

Eidsfjord Sjøfarm AS (Havbruk)

Daglig leder i Eidsfjord Sjøfarm AS, Roger Simonsen

Eidsfjord Sjøfarm omsatte for 1,4 milliarder norske kroner i 2022 og leverte et årsresultat etter skatt på 335 millioner.

I 2022 ble det slaktet ca. 20.000 tonn laks, noe som er 2000 tonn lavere enn 2021.

Årsresultatet for laksen må ses i sammenheng med svært gode priser i hele 2022. Mye av prisøkningen skyldes en svak norsk krone mot euro/dollar. Vi har også hatt god drift gjennom hele året og sammen med dedikerte ansatte drifter vi miljømessig og økonomisk godt, noe som gjenspeiles i resultatet for 2022 sier Daglig leder i Eidsfjord Sjøfarm AS Roger Simonsen

 

Fra lokaliteten Reinsnes i Sortland kommune

Prestfjord AS (Havfiske / Trålerrederi)

Daglig Leder i Prestfjord AS, Johnny L Johansen

Prestfjord AS omsatte for 904 millioner norske kroner i 2022 og leverte et årsresultat etter skatt på 149 millioner.

Årsresultatet må ses i sammenheng med en god drift på våre båter gjennom året, kombinert med gode priser generelt på de produktene vi produserer, der også en svak krone har spilt inn, sier Daglig leder i Prestfjord AS, Johnny L Johansen.

At vi tjener penger i 2022 kommer godt med da vi går inn i en tid med reduserte kvoter. Markedet påvirkes også av uro ute i verden der mange også får mindre kjøpekraft, påpeker Johansen.

Skal vi fortsette å fornye oss med nye båter, ta i bruk ny teknologi som møter morgendagens krav til redusert fotavtrykk, må vi ha en inntjening som gjør dette mulig. Vi har 180 helårige arbeidsplasser tilknyttet fiskeriaktiviteten vår i Vesterålen. Årsresultatet for 2022 gir slik sett grunnlag for å videreutvikle oss og trygge de helårige arbeidsplassene, sier Johansen. 

 

Terminalen vår i Vesterålen der egne og eksterne båter leverer sin fangst.

Grillfest og beredskapsøvelse