Holmøy Maritime logo

Fisk fra Sommarøy Produksjonslag er hengt på fiskehjeller i Høydalen! Fisken ble hengt opp i mars og det siste partiet hengt opp i april.

Her er det flotte tørkeforhold med sol og vind. Avhengig av tørkeforholdene vil fisken tas inn i løpet av juni måned.

Hils på Sansanee som jobber hos oss