Holmøy Maritime logo

Som lokaleid sjømatbedrift har vi 50 årsjubileum i år, alt startet da tråleren Prestfjord ble sjøsatt en novemberdag i Harstad i 1973.

Derfra og frem til i dag har vi som bedrift hatt en rivende utvikling fra et fartøy til fire fartøy i dag.

Dagens Prestfjord som ble bygget i 2012, den tredje i rekken.
Langøy som ble bygget i 2013 og kom inn i rederiet gjennom kjøpet av Andenes Havfiskeselskap i 2017.

Holmøy ble bygget i 2016.
Den nyeste båten vår Sunderøy som ble bygget i 2020.

På 90-tallet tok vi steget inn i havbruksnæringen gjennom etableringen av Eidsfjord Sjøfarm. Det gjør oss i dag til et sjømatkonsern som fisker ca. 25.000 tonn hvitfisk på våre 4 fartøy, og produserer ca. 20.000 laks i året.

Foto: Sildpollen i Eidsfjorden der havbruksaktiviteten ble styrt frem til vi flyttet til Holmen i 2017. I dag brukes Sildpollen som base/lager for aktiviteten vi har i Eidsfjorden.

Fra et mannskap på ca. 20 på den første Prestfjord er vi i dag ca. 180 ansatte i rederiet, med helårig drift og arbeidsplasser. Totalt i konsernet er vi ca. 260 ansatte. I 2017 flyttet vi fra Sortland Havn og til Holmen på Maurnes i Vesterålen. Her er har vi i dag vår hovedbase i moderne fremtidsrettede lokaler. På Holmen har vi også servicehavn for egne båter og eksterne, med frysetjenester, bunkers og det som ellers trenges.

På terminalen leverer våre fartøy fisken som fanges, før den selges ut til hele verden, gjennom salgsselskapet Nor Seafoods som er lokalisert i Ålesund. Vi styrer også mesteparten av aktiviteten innenfor havbrukssiden fra Holmen, i havbruksselskapet har vi aktivitet fra Eidsfjorden i sør til nord Troms. Rett ved siden av vår hovedbase er vi i full gang med å bygge eget slakteri som skal stå ferdig 1. kvartal 2024 og som vil medføre ca. 70 nye ansatte i konsernet.

Foto: Vår hovedbase på Holmen i Sortland kommune

I forbindelse med jubileet har vi fått laget en egen jubileumslogo som oppsummerer det som har vært, og samtidig er tydelig på at utviklingen av det som startet for 50 år siden skal fortsette, gjennom at fisk er vår lidenskap!   

Hils på Sansanee som jobber hos oss