Holmøy Maritime logo

I løpet av 1. kvartal 2024 vil vårt nye slakteri stå ferdig på Holmen. Vi er i full gang med byggingen og her kan du følge utbyggingen dag for dag gjennom vårt webkamera fra byggeplassen.

Realiseringen av prosjektet vil være den største enkeltinvesteringen vi har gjort så langt. Resultatet vil bli et høyteknologisk lakseslakteri som i stor grad styres av roboter og automatikk. Byggingen av nytt slakteri er en av flere store investeringer som vi vil gjøre i årene som kommer.

Vårt nye slakteri.

Etableringen vil i tillegg føre med seg mellom 60 og 70 helårige arbeidsplasser og vil bidra til økt verdiskapning i Vesterålen og Sortland. Vi trenger unge som ønsker å komme tilbake til Vesterålen etter endt utdanning, og helst noen som har kompetanse innen flere fagfelt. Prosjektet omfatter tre bygg; et lakseslakteri med en administrasjonsdel, lagerbygg og en tankfarm. I tillegg kommer det tilhørende utenomhusområder. Prosjektet har et totalt bruttoareal på ca. 16.315 m2 BTA fordelt på de tre byggene, og skal ligge på en allerede ferdig utfylt sjøfylling.

Organisasjonen vår vokser, og vi har jevnlig behov for ny og fremtidig arbeidskraft. Til vårt nye slakteri vil vi trenge medarbeidere og kompetanse innen; kvalitet og mattrygghet, produksjon, logistikk, teknisk besetning, industrimekanikk og automasjon, systemansvarlige, HR og lønn og prosjektledelse for å nevne noe.

Om du er nyutdannet eller har flere års erfaring, kan du være aktuell for oss! Vil du bli med i en fremtidsretta bransje? Du kan allerede nå levere inn en åpen søknad til oss her:

Grillfest og beredskapsøvelse