Holmøy Maritime logo

Her er noen bilder av utrustningsarbeidet av flåten som for tiden er under bygging i Tallin, flåten skal plasseres ved lokaliteten vår; Haukøya i Nord Troms når den er ferdig.

Flåten er av typen PV 600 og leveres av Akva Group, flåten gir god stabilitet og har gode sjøegenskaper selv på lokaliteter som er utsatt for krevende værforhold. Konstruksjonen vil gi bedre arbeidsforhold for våre ansatte og gir mer behagelige bevegelser i dårlig vær.

På grunn av utfordringer med tilkobling til landstrøm på denne lokaliteten er det utarbeidet en hybridløsning som er diesel/elektrisk, hvor energien optimaliseres gjennom en batteripakke.

Ytelsen på de moderne batteripakkene er nå så høye at de kan levere strøm til alle funksjonene samtidig. Den hybride løsningen baserer seg på batteristrøm mesteparten av døgnet og dieselgeneratorene brukes til å ladde batteriene.

Fôrflåten forventes å være levert i mai/juni 2021.

Les mer om elektrifisering av fôrflåtene våre her:

Grillfest og beredskapsøvelse