Holmøy Maritime logo

Brage Johan Olsen fra Sortland avla fagprøven som Motormann etter endt læretid ombord på F/T Holmøy og besto med galans.

Brage Johan Olsen innom på Holmen.

Brage Johan Olsen startet sin fagutdanning som motormann ved Bodin videregående skole og maritime fagskole i Bodø. Brage er født og oppvokst på Sortland og har akkurat blitt 20 år. Han har gått i lære på F/T Holmøy de to siste årene og i mai avla han fagprøven som han besto med glans.

Brage har bestemt seg for å fortsette utdannelsen og skal gå videre i Bodø på fagskolen som maskinoffiser for å bli Maskinist. I forbindelse med dette vil han få ny lærlingekontrakt i Holmøy på en av de fire fartøyene vi har.

Aller først vil jeg gratulere Brage med bestått fagprøve som motormann. Brage er en fantastisk ungdom som vi er glad for satser på motorfaget. For oss er det å legge til rette for lærlingeplasser en del av samfunnsansvaret vi har. Mange av våre lærlinger blir fast ansatt etter lærlingetiden og det er gjennom kunnskap og erfaring vi utvikler oss som bedrift. Slik sett er lærlingeordningen en viktig premiss for oss, sier Heidi Holmøy, Mannskaps -og personalsjef.

Heidi Holmøy, Mannskaps -og personalsjef

I Holmøy konsernet er det 21 lærlinger fordelt på ulike fagdisipliner. 16 lærlinger på båtene og 5 lærlinger i Eidsfjord Sjøfarm innenfor akvakulturfaget. I rederiet er det ca. 200 ansatte totalt. Konsernet har en bevisst strategi på at det er gjennom fornying og teknologiutvikling konsernet utvikles. Nøkkelen for å lykkes vil alltid være de ansatte. Det å ha tilgang på fagkompetanse er derfor viktig for å kunne drifte skipene optimalt. Men like viktig er de ansattes bidrag i å utvikle morgensdagens løsninger når Holmøy konsernet bygger nye båter for fremtiden.

Jeg har stortrivdes på F/T Holmøy og har fått gått i god læring der jeg har fått vært med på masse spennende og utfordrende arbeidsoppgaver. I Holmøy er de proffe, det er en god arbeidsplass med ordnende former, og et kollegialt samhold jeg har vært glad for å fått være en del av. Når jeg velger å studere videre har det med å gjøre at jeg gjennom lærlingetiden er blitt overbevist at dette er noe jeg vil jobbe med, slår Brage Johan Olsen fast.

Holmøy som Brage Johan Olsen har hatt sin læretid på. Her inne ved kai på Holmen for levering av fangst.

Grillfest og beredskapsøvelse