Holmøy Maritime logo

Vi har flere ledige stillinger

Realiseringen av eget slakteri vil være den største enkeltinvesteringen vi har gjort så langt. Resultatet vil bli et høyteknologisk lakseslakteri som i stor grad styres av roboter og automatikk. Etableringen vil i tillegg føre med seg mellom 60 og 70 helårige arbeidsplasser og vil bidra til økt verdiskapning i Vesterålen og Sortland. Vi har brukt Snøhetta som arkitekt, dette for å skape en egen identitet til bygget og for å sikre en helhet i arkitekturen av alle byggene som vi har på Holmen.

Et av hovedfokusene med dette bygget er å kunne vise frem på en transparent måte hvordan produksjonen foregår, samtidig skape trivelige og tilrettelagte arbeidsplasser for de ansatte med store glassflater. Prosjektet omfatter tre bygg; et lakseslakteri med en administrasjonsdel, lagerbygg og en tankfarm. I tillegg kommer det tilhørende utenomhusområder. Prosjektet har et totalt bruttoareal på ca. 16.315 m2 BTA fordelt på de tre byggene, og skal ligge på en allerede ferdig utfylt sjøfylling.

Organisasjonen vår vokser, og vi har jevnlig behov for ny og fremtidig arbeidskraft. Vi har nå flere ledige stiller ut som du kan se mer om her i denne filmen:

 

Hils på Sansanee som jobber hos oss