Holmøy Maritime logo
Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Holmoy-Maritime-Jubileumslogo-Blue.svg

 

Noen kjappe fakta:

1. Navn: Adrian Rydningen
2. Stilling: Lærling som driftsoperatør hos Eidsfjord Sjøfarm avd. Hamneidet
3. Jobbet i Holmøy konsernet siden:  Juni 2022
4. Alder:  20 år
5. Hvor er du fra?  Nordreisa
6. Hvor bor du nå? Nordreisa 

 

Hva liker du å gjøre på fritiden din?

Jeg liker å være på fjellet og ølsmaking. 

Hva er det beste med å jobbe i Holmøy konsernet?

Jobbe ute i guds frie natur!

 

 

Kunne du tenke deg å jobbe i Holmøy konsernet?

Vi er i full gang med å bygge eget lakseslakteri og vil ha behov for 60-70 nye medarbeidere når slakteriet står ferdig 1. kvartal 2024. Vi er allerede i gang med å ansette, og har flere ledige stillinger liggende ute. Se våre ledige stillinger her:

 

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er 21_Ledige-stillinger-1024x274.png

 

Det nye lakseslakteriet begynner å ta form!

 

 

Litt om Holmøy konsernet:

Gjennom 4 moderne fiskefartøy og havbrukstillatelser sørger 260 ansatte for at det hvert år produseres 225 millioner måltider, totalt produserer vi ca. 45.000 tonn med sjømat i året. For oss handler det om fisk, og fisk er vår lidenskap! Aktiviteten til trålerne er organisert i rederiet Prestfjord, der vi fisker ca. 23.000 tonn fisk i året som landes ved vårt anlegg på Holmen i Vesterålen. I Eidsfjord Sjøfarm er det laks det handler om, hvor vi har aktivitet i flere områder; fra Vesterålen i sør, Sifjorden i midt og Hamneidet i nord. I havbruksselskapet er det 39 faste ansatte, inklusive 5 lærlinger og ca. 20 vikarer. Vi produserer ca. 25.000 tonn laks i året. Holmøy Maritime er administrasjonsselskapet i konsernet, totalt omsetter vi for nesten 2 milliarder i året. I år feirer Holmøy konsernet 50 års jubileum!

Hils på Sansanee som jobber hos oss