Holmøy Maritime logo

Gjennom 4 moderne fiskefartøy og havbrukstillatelser sørger 260 ansatte for at det hvert år produseres 225 millioner måltider, totalt produserer vi ca. 45.000 tonn med sjømat i året. For oss handler det om fisk, og fisk er vår lidenskap! Aktiviteten til trålerne er organisert i rederiet Prestfjord, der vi fisker ca. 23.000 tonn fisk i året som landes ved vårt anlegg på Holmen i Vesterålen. I Eidsfjord Sjøfarm er det laks det handler om, hvor vi har aktivitet i flere områder; fra Vesterålen i sør, Sifjorden i midt og Hamneidet i nord. I havbruksselskapet er det 39 faste ansatte, inklusive 5 lærlinger og ca. 20 vikarer. Vi produserer ca. 22.000 tonn laks i året. Holmøy Maritime er administrasjonsselskapet i konsernet, totalt omsetter vi for nesten 2 milliarder i året. Til neste år feirer Holmøy konsernet 50 års jubileum.

Vi er i full gang med å bygge eget lakseslakteri på Holmen i Vesterålen der vi har vår hovedbase. Vi er også i gang med å planlegge bygging av et helt nytt settefiskanlegg i Vangpollen i Sortland kommune. Fremover vil vi trenge mange nye ansatte, har du lyst å bli med på laget er du hjertelig velkommen til å levere en åpen søknad til oss. Her kan du også lese mer om byggingen av slakteriet og levere åpen søknad:

Åpen søknad