Holmøy Maritime logo
Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Holmoy-Maritime-Jubileumslogo-Blue.svg 
Her er byssa hvor Gøran jobber

 

Noen kjappe fakta:

1. Navn: Gøran Rosenvinge
2. Stilling: Stuert om bord på Sunderøy
3. Jobbet i Holmøy konsernet siden:  Mai 2023
4. Alder:  30 år
5. Hvor er du fra?  Bodø
6. Hvor bor du nå? Bodø

 

Hva liker du å gjøre på fritiden din?

På fritiden er jeg sammen med venner og familie, bruker tid med datteren min og er husmor hjemme.

Hva er det beste med å jobbe i Holmøy konsernet?

Det beste er samholdet med mannskapet, vi blir jo som en familie om bord som tilbringer mye tid sammen. Det er et veldig godt arbeidsmiljø og vi jobber godt i lag, jeg synes jeg har verdens beste arbeidsplass!  

 

Her har Gøran tilberedt deilig lunsj til mannskapet når de lå på verksted i Svolvær
Her har Gøran tilberedt deilig lunsj til mannskapet når de lå på verksted i Svolvær

 

Kunne du tenke deg å jobbe i Holmøy konsernet?

Vi er i full gang med å bygge eget lakseslakteri og vil ha behov for 60-70 nye medarbeidere når slakteriet står ferdig 1. kvartal 2024. Vi er allerede i gang med å ansette, og har flere ledige stillinger liggende ute. Se våre ledige stillinger her:

 

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er 21_Ledige-stillinger-1024x274.png

 

Det nye lakseslakteriet begynner å ta form!

 

 

Litt om Holmøy konsernet:

Gjennom 4 moderne fiskefartøy og havbrukstillatelser sørger 260 ansatte for at det hvert år produseres 225 millioner måltider, totalt produserer vi ca. 45.000 tonn med sjømat i året. For oss handler det om fisk, og fisk er vår lidenskap! Aktiviteten til trålerne er organisert i rederiet Prestfjord, der vi fisker ca. 23.000 tonn fisk i året som landes ved vårt anlegg på Holmen i Vesterålen. I Eidsfjord Sjøfarm er det laks det handler om, hvor vi har aktivitet i flere områder; fra Vesterålen i sør, Sifjorden i midt og Hamneidet i nord. I havbruksselskapet er det 39 faste ansatte, inklusive 5 lærlinger og ca. 20 vikarer. Vi produserer ca. 25.000 tonn laks i året. Holmøy Maritime er administrasjonsselskapet i konsernet, totalt omsetter vi for nesten 2 milliarder i året. I år feirer Holmøy konsernet 50 års jubileum!

 

Grillfest og beredskapsøvelse