Holmøy Maritime logo

I Holmøy konsernet er det 21 lærlinger fordelt på ulike fagdisipliner. 16 lærlinger på båtene og 5 lærlinger i Eidsfjord Sjøfarm innenfor akvakulturfaget. Vi ønsker Tor Jakob Kleven (24) fra Sulitjelma og Elias N Karlsen fra Sortland (17) velkommen om bord på Prestfjord som nye lærlinger hos oss.

Det var to spente lærlinger som gikk om bord på Prestfjord i dag som var inne på Holmen for levering av fangst og mannskapsbytte. Tor som fiskelærling og Elias som lærling i motormannfaget.

Lærling som motormann, Elias Karlsen (17) fra Sortland
Lærling som fisker, Tor Jakob Karlsen (24) fra Sulitjelma.

Elias Karlsen, (17) fra Sortland

Elias har gått Leknes maritime fagskole som motormann og starter nå sin læretid på 2 år.

Jeg valgte Holmøy fordi jeg hadde hørt veldig mye bra om bedriften. Så ligger jo bedriften i min hjemkommune, påpeker Elias.

Tor Jakob Kleven, (24) fra Sulitjelma

Tor har gått på Fiske -og Fangst på Myre og starter nå sin læretid på 2 år for å få fagbrev som fisker.

Jeg valgte Holmøy fordi de har dyktige folk å lære av, sier Tor.

Det å legge til rette for lærlingeplasser er en del av samfunnsansvaret vi har, Mange av våre lærlinger blir fast ansatt etter læretiden og det er gjennom kunnskap og erfaring vi utvikler oss som bedrift. Slik sett er lærlingeordningen en viktig premiss for Holmøy konsernet. Vi ønsker Elias og Tor Jakob velkommen ombord på Prestfjord.

Grillfest og beredskapsøvelse