Holmøy Maritime logo

Fredag den 26.08.22 var Holmøy hjemme for å levere rekene de har fisket i Barentshavet, og for å skifte mannskap. På Holmøy arbeider det 42 personer fordelt på to skift.

Som vanlig er det stor aktivitet når båtene er hjemme for å levere fangst og bytte mannskap. Bedrifter fra regionen er innom med servicefolk som utfører represjoner og utfører service. Det kjøpes varer og tjenester som blir igjen i regionen hver gang båtene våre er innom. I 2021 kjøpte vi varer og tjenester totalt sett i hele konsernet for i overkant av 1,3 milliarder. 838,6 millioner av dette la vi igjen i Nord Norge.

Stuert Stina Rask

Godt kosthold er viktig for trivselen ombord. Også når en ligger ved kai må det lages mat. Stina Rask (tv) på bildet er Stuert på Holmøy. Her forbereder hun middagen til mannskapet.

Stina er fast ansatt som Stuert og jobber turnus der hun er en måned på og har en måned fri. Hun mønstret på nå og skal være en måned ute på havet der hun har ansvaret for at mannskapet får servert frokost, lunsj, middag og nattmat.

Fra oppholdsrommet på Holmøy
Fra styrhuset på Holmøy

Sjøfartsdirektoratet på inspeksjon
Holmøy på Holmen fotografert fra administrasjonsbygget

Se filmen vi filmet når Holmøy var hjemme i dag:

Vi bygger eget slakteri til laksen vi produserer i konsernet. Har du lyst til å lese mer om denne satsningen kan du gjøre det her, samt legge inn åpen søknad dersom du kunne tenke deg å jobbe sammen med oss i fremtiden:

Hils på Sansanee som jobber hos oss