Holmøy Maritime logo

Ida Holmøy ble i dag innvalgt i styret i Sjømat Norge. Ida arbeider til daglig i Holmøy konsernet. Ida er høyrehanden til CEO, Knut Roald Holmøy, i Holmøy konsernet og jobber med strategiske prosjekter innenfor havbrukssiden

Sjømat Norge er landsforeningen for fiskeri- og havbruksnæringen. Organisasjonen er Norges største sjømatorganisasjon, og dekker hele verdikjeden fra fjord til bord i norsk sjømatnæring. Foreningen representerer over 850 medlemsbedrifter med omtrent 20.000 ansatte innen fiskeindustri, havbruk, fôrproduksjon, biomarin industri, teknologi og service, sjømatrederi og fiskehelse.

Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven som styremedlem i Sjømat Norge. Jeg har vokst opp med havbruksnæringen. For meg er det viktig at næringen er en bærekraftig bidragsyter til lokalsamfunnene som vi er en del av, sier Ida Holmøy.

Rammebetingelser er viktig for alle distriktsnæringer, også for havbruksnæringen. Jeg har et sterkt engasjement for at vi fortsatt skal være en lokaleid distriktsnæring med en sterk tilstedeværelse i lokalsamfunnene. Det å eksempelvis å se at søkertallene til havbruksutdanningene går opp er svært gledelig. At unge mennesker tar utdanning i denne fantastiske kystnæringen, og bosetter seg langs kysten, er et avgjørende bidrag for at vi fortsatt skal ha en levede kyst i fremtiden, sier Ida Holmøy

Ida Holmøy er 30 år og fra Sortland i Vesterålen. Hun er samboer og har 2 barn. Ida er utdannet innenfor Eksportmarkedsføring og har studert ved Nord Universitet og University of Winchester  

Grillfest og beredskapsøvelse