Holmøy Maritime logo

Mats Kjørstad fra Hadsel er ansatt i en nyopprettet stilling som daglig leder i Holmøy Fryseterminal. Mats kommer fra stillingen som daglig leder i Lift Me på Stokmarknes.

Mats Kjørstad på Holmøy Fryseterminal.
Stilling Daglig leder
Navn Mats Kjørstad
Alder 42
Bosted Stokmarknes, Hadsel
SivilstandSamboer, 2 barn

Mats Kjørstad kommer fra stillingen som daglig leder, og medeier, i Lift Me. Han har tidligere (1999 – 2018) jobbet i Holmøy konsernet som driftsleder i Eidsfjord Sjøfarm. Mats er utdannet innenfor akvakultur.

Den nyopprettede stillingen ved Fryseterminalen er et ledd i arbeidet med å øke aktiviteten med terminalen. I 2021 ble det landet rett i overkant av 31.000 tonn fisk på Holmen. Av dette var 26.805 fisk fra egen båter. I tillegg har terminalen egent bunkers anlegg for egne og eksterne båter.

Da jeg så søknaden på den ledige stillingen var jeg ikke i tvil om at jeg skulle søke, og da tilbudet kom om ansettelse takket jeg ja med en gang. Jeg mener Holmøy Fryseterminal, eller servicehavn som det egentlig er, representerer Norges mest moderne havn og terminal. Vi kan tilby alt herfra. Det å få være med å utvikle en stor aktivitet i dag, til enda større i fremtiden, er fantastisk sier Mats Kjørstad.

Holmøy Fryseterminal er et nøytralt fryselager som er åpent for alle som har behov for våre tjenester. Vi tilbyr lagerhotell for fisk og fiskeprodukter med alle nødvendige fasiliteter, slik som effektiv lossegjeng og bunkring. Holmøy Fryseterminal har totalt 300 meter med disponibel kai for lossing av trålere og andre båter i havfiskeflåten.

Holmøy Fryseterminal.

Holmøy Fryseterminal har totalt 300 meter med disponibel kai for lossing av trålere og andre båter i havfiskeflåten.

Kaiområdet er stort og oversiktlig, lasterampene våre betjenes også trygt og effektivt. Terminalen er ISPS-godkjent (International Ship and Port Facility Security Code) av Kystverket og er godkjent av Fiskeridirektoratet. Vi er også et godkjent kontrollsenter for Mattilsynet, terminalen har tollager for håndtering og landing av fangst fra tredjelandsfartøy.

Terminalen benytter EDI-Lagerhotell som til enhver tid gir en god oversikt over lagerbeholdningen og en enkel inn-/uttaksregistrering. All dokumentasjon som gjelder kunder eller varebeholdning blir konfidensielt behandlet hos oss.

Oversikt over landet fisk ved Holmøy Servicehavn:

Selskapets egne båter leverer sine fangster på Holmen og genererer stor aktivitet på land.

Grillfest og beredskapsøvelse